O projektu Internetová škola

 

Základní údaje o projektu

Název projektu: INTERNETOVÁ ŠKOLA
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0053
Číslo OP: CZ.1.07
Název OP: OP  Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

 

Přidaná hodnota

Jak již bylo naznačeno na úvodní stránce je projekt zaměřen na zkvalitnění vzdělávání na naší škole. Kromě výstupů, které zde byly uvedeny a tvoří stěžejní část ke zkvalitnění výuky a přidané hodnotě ke vzdělávání ve škole, bylo také pořízeno nové vybavení.

V rámci fyziky bylo investováno cca 300 000 Kč do nových učebních pomůcek. Za zmínění stojí především sady pro pokusy s optikou a laserem. Dále byli pořízeni noví roboti pro výuku robotiky. Od září 2011 bude doplněno vybavení autoservisu například o zařízení pro servis a plnění klimatizací automobilů a další pomůcky v hodnotě opět cca 280 tis. Kč. Žáci budou též moci využívat nově vybudovanou přednáškovou místnost s nejmodernější audiovizuální technikou a s duální projekcí. Z projektu se též podařilo vybavit kmenové třídy dataprojektory.

Veškeré uvedené vybavení je úzce provázáno s vytvářenými materiály a podpoří jejich využívání.

 

Inovativnost projektu

Projekt je inovativní jak ve své komplexnosti, tak ve svých dílčích částech. Koncepce e-learningových materiálů, jejich obsah a náročnost odpovídají nárokům žáků SPŠ Bruntál. Nejinovativnější je však tvorba multimediálních objektů. Představte si složitá témata, které Vám vysvětluje vyučující ve škole, představte si pokusy, které jste ve škole viděli a chcete je vidět znovu, nebo například zameškanou vyučovací hodinu. To vše si budete moci stáhnout do svého počítače a budete si moci přehrát například doma.

Rozhodující pro komplexní inovaci vzdělávání je rozhodující snadná dostupnost materiálů, možnost komunikovat s ostatními také mimo výuku a možnost opakování. Tyto požadavky budou splněny nasazením systému Moodle verze 2.0, který bude obohacen o mnoho nástavbových funkcí.

 

Ukázka

E-learningové materiály (učební texty)

Veškeré učební texty budou zájemcům zpřístupněny na systému Moodle. Níže pouze pro ukázku

 

Multimediální objekty

V rámci projektu jsou pořizovány záznamy z výuky z předmětů Autodiagnostika a Informační systémy. Níže uvedena ukázka z posledního jmenovaného předmětu.

15.09.2011
Zahájení projektu pro žáky školy

Vážení žáci od září 2011 budete moci po roce příprav poprvé oficiálně využívat výstupy z projektu internetová škole. Můžete se těšit na zcela nové metody a formy vzdělávání ve výuce. Celý realizační tým projektu usilovně pracoval na tom, aby bylo co nejvíce zkvalitněno vzdělávání na naší škole.