Vítejte na stránkách projektu


PROJEKT INTERNETOVÁ ŠKOLA BYL REALIZOVÁN STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU V BRUNTÁLE A JE URČEN PRO ŽÁKY DENNÍHO STUDIA.


VÍCE INFORMACÍ O STUDIJNÍCH OBORECH NALEZNETE NA STRÁNKÁCH 

WWW.SPSOA.CZ


Informace o projektu

Projekt Internetová škola je pro naši instituci velmi významný. Přináší zásadní modernizaci způsobu vzdělávání na naší škole. Na tento projekt získala škola dotaci 9 mil. Kč. Projekt byl zahájen v březnu 2010 a bude ukončen v červnu 2012. Z projektu jsme pořídili novou přednáškovou místnost, nové učební pomůcky (pro fyziku, strojírenství, robotiku apod.).


Přínos projektu pro žáky                                                          

1. V rámci projektu jsme pro žáky připravili celkem 38 e-učebnic, které pokrývají 80% předmětů. Tyto učebnice jsou ve formě
e-learningových materiálů, které mají žáci k dispozici zdarma v elektronické podobě.

2. Druhou neméně důležitou část projektu tvoří multimediální objekty. Multimediální objekty obsahují videa a animace podstatných výukových témat především z oblasti fyziky, strojírenství, robotiky a dopravních prostředků. Tyto videa usnadní žákům pochopení složitých problémů.

3. Cílem projektu je též vést žáky k aktivnímu využívání vytvořených materiálů. Proto jsme v říjnu 2011 spuštěn e-learningových portál na platformě Moodle. Žáci tak již budou moci například odevzdávat domácí úkoly přes internet, vést s vyučujícími konzultace přes internet, nebo psát testy přímo v systému Moodle.


Projekt Internetová škola nám pomohl zásadně zkvalitnit výuku.

15.09.2011
Zahájení projektu pro žáky školy

Vážení žáci od září 2011 budete moci po roce příprav poprvé oficiálně využívat výstupy z projektu internetová škole. Můžete se těšit na zcela nové metody a formy vzdělávání ve výuce. Celý realizační tým projektu usilovně pracoval na tom, aby bylo co nejvíce zkvalitněno vzdělávání na naší škole.